ANBI Informatie
 
 Het kerkgenootschaap Heilige Maria van Egypte Russische-Orthodoxe Kerk
 
heeft de ANBI status. Wat is dat?
 
De Belastingdienst heeft een groepsbeschikking afgegeven voor ANBI status van kerkgenootschappen die leden zijn van de Stichting Orthodoxe Kerk in Nederland. ANBI  staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat u als donateur gebruik kunt maken van een belastingvoordeel. Uw giften en donaties aan de Heilige Maria van Egypte Kerk zijn aftrekbaar omdat onze kerk is lid van de Stichting OKIN.

Stichtingen die aangemerkt willen worden als Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI) dienen te voldoen aan bepaalde regelgeving. Een voorwaarde voor verkrijging
en behoud van de ANBI-status is het verstrekking van onderstaande informatie via de eigen website:
 
Naam:   Parochie van de Heilige Maria van Egypte Russische-Orthodoxe Kerk.
                
(Russisch Orthodoxe Kerk in het Buitenland)

Annexe instelling:  Stichting Russisch-Orthodoxe Kerk van de Nieuwe Martelaren
 
RISN Nr.:  824156158
 
Contact informatie en post adres:
 
Nicolaas Beetsstraat 112-II 1054 XT  Amsterdam
Tel: + 31 (0)20 6895893 of + 31 (0)644488537

Doelsteling - Bestaansreden:

Het doel van de parochie van de Heilige Maria van Egypte  is een lokale gemeenschap van de Russisch Orthodoxe kerk te zijn. Een gemeenschap waar de gelovigen wordt aangeboden in het volgen van Christus door  deel te nemen aan het sacramenteel leven en het gemeenschappelijke gebed.

Belijdsplan:
 
De kerkgenootschap tracht dit doel onder meer te bereiken door:
Het organiseren van regelmatig kerk diensten en bijeenkomsten.
Het faciliteren van Pastorale zorg bij parochianen thuis.
Het gebruik maken van moderne media om de activiteiten van de kerk te verkondigen.

Besteurders:
Er zijn drie besteurders, een koster, secretaris,  en penningmeester.
 
Beloningsbeleid:
 
Bestuurders van de kerkgenootschap krijgen niet betaald voor hun werkzaamheden.
Onkosten worden wel op declaratie vergoed.
 
Activiteiten in 2023: acht kerkdiensten in 2023.

Standaardformulier publicatieplicht Kerkgenootschappen
 
Financien 2023: 

Belastingdienst ANBI informatie:        
Home pagina